...

Jussö Ekogård

Småland

Om Jussö Ekogård

Jussö Ekogård, belägen i Värnamo kommun, är ett familjeägt KRAV-certifierat företag i Smålands hjärta. Deras passion sträcker sig från jord- och skogsbruk till äggproduktion och förädling av produkter från deras rika åkermark, inklusive deras egen rybsolja till försäljning i gårdsbutiken.

Gårdens historia

Jenny och Johan tog över Jussö 1997, då potatis var huvudgrödan. Men med tiden förändrades deras fokus. År 2004 markerade bygget av ett hönshus för 20 000 höns en ny era för gården, inspirerad av Jennys barndom på en gård med äggproduktion sedan 60-talet.

De övergick gradvis från potatis till spannmål, och 2014 genomgick gården en fullständig omvandling till ekologiskt jordbruk med KRAV-certifiering.

Gårdens nuvarande verksamhet

Dagens Jussö Ekogård är en symfoni av tradition och innovation. Från att odla vete och havre till hönsens foder till att diversifiera sin skörd med råg, korn och rybs.

År 2020 expanderade de sin verksamhet till Ulriksfält i Skåne, en annan familjegård, där de bedriver konventionell äggproduktion.

Gårdens värderingar och principer

De tror på djurvälfärd, biologisk mångfald och ett hållbart klimat. Genom att respektera djurens naturliga behov och endast använda naturliga gödselmedel på deras åkrar strävar de efter att skapa en harmonisk balans i naturen.

Gårdsbutiken

Deras gårdsbutik är en skattkista av lokalt producerade varor. Där hittar besökare allt från ägg och potatis till honung och rybsolja.

De stödjer stolt svenska producenter och har därför valt att inte inkludera några utländska produkter i sitt sortiment.

Öppettider

De välkomnar besökare varje dag, året runt, från kl. 10 till 18. Dock har de några undantag under helgdagar.

Återvinning på Jussö

I deras samarbete med TMR har de introducerat TMR-Retur, en plats där besökare kan återvinna sina förpackningar. Detta initiativ är ett steg närmare deras vision om ett hållbart samhälle.

Kontakt

Jussö Ekogård
Jussö Gård 2

568 92 Skillingaryd

 

0708 69 02 01
0708 99 07 92

Jussö Gård