Hjälshammar Limousin

Småland

Gården drivs av familjen och är Fredrik Simonssons mors föräldrahem och ligger strax utanför Värnamo och består av 3 hektar åker, 14 skog och 2 bete. Fredrik arrenderar även 37 hektar åker och 13,5 hektar bete. Idags läget består gården av 20 kalvande hondjur. Kalvarna föds upp till slakt.

Korna inhyses i en ligghall som består av den gamla ladugården plus ett skärmtak från den och ut över gödselplattan. Korna går i djupströbädd.

 

 

Kontakt

Hjälshammar Limousin
Hjälshammar
331 93  VÄRNAMO

 

070 568 35 82
0370 240 73

Hjälshammar Limousin