Ghee - klarifierat smör - skirat eller klarat smör Kärt barn har många namn, ghee, klarifierat,...